4166 4200
Send email

Bogføring og regnskab

Er tiden inde til at outsource bogholderiet?

Hvorfor outsourcing af bogholderi og regnskab der kan være mange gode grunde til.

Måske står valget mellem at ansætte en bogholder eller overdrage bogholderiet.

Lad os hjælpe med tallene, du bestemmer selv, hvor meget der skal overdrages.

For mange mindre og mellemstore virksomheder, kan det være en fordel at outsource funktionerne:

Økonomi, bogføring og løn, for at frigøre tid til at udvikle forretningen, til at pleje kunderne, lede medarbejderne, udvikle firmaet, driften og samtidig have din helt personlige bogholder hos os.

Vi anvender de mest effektive digitale systemer indenfor regnskab, økonomi og løn.

Vi håndterer alt til en fast pris.

tim gouw bwki71ap y8 unsplash

MÅDEN DU SKAL OPBEVARER DIT BOGFØRINGS MATERIALE PÅ ÆNDRES FRA 2023

Mange virksomheder skal fra og med 1. januar 2023 digitaliserer deres bogholderi. Det er konsekvensen af ny kommende bogføringslov og ændringer i årsregnskabsloven. Disse får stor betydning for mange virksomheder, som lige nu ikke opbevarer regnskabsmaterialet digitalt. Nogle af de væsentlige ting som vil kræves af den kommende lov er:

  • Krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet og en sikkerhedskopi heraf. Kravet gælder dog ikke virksomheder med personlig hæftelse med nettoomsætning, der i de seneste to indkomstår ikke har overskredet 300.000 kr.

  • Forenklede krav til virksomheders beskrivelse af deres procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale. Ligeledes skal registreringerne i bogføringen henvise til de tilhørende bilag. Der er samtidig krav til kontrolspor, der dokumenterer registreringernes rigtighed.

  • Definitionen af regnskabsmateriale udvides til at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.

  • Indførsel af et markant forhøjet bøde niveau med mulighed for bøder op til 1,5 mio.kr., hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, der har hjemmel til indsigt heri.
tim gouw bwki71ap y8 unsplash